Diễn đàn xây dựng

Tự học AutoCAD
Tự học AutoCAD theo các chủ đề có sẵn

Tự học theo chủ đề

Các bài hướng dẫn học AutoCAD theo chủ đề
Chủ đề
13
Bài viết
40
Chủ đề
13
Bài viết
40

Mẹo CAD

Các bài chia sẻ mẹo vẽ CAD hay
Chủ đề
127
Bài viết
229
Chủ đề
127
Bài viết
229

LISP-VBA-ARX

LISP-VBA-ARX
Chủ đề
40
Bài viết
85
Chủ đề
40
Bài viết
85

Tiện ích CAD

Tiện ích CAD
Chủ đề
14
Bài viết
23
Chủ đề
14
Bài viết
23

Bộ cài CAD

Bộ cài CAD
Chủ đề
22
Bài viết
75
Chủ đề
22
Bài viết
75

Khóa học

Khóa học
Chủ đề
24
Bài viết
24
Chủ đề
24
Bài viết
24

Chuyên mục chung
Chuyên mục chung

Tự học theo chủ đề

Các bài học tổng hợp theo chủ đề
Chủ đề
24
Bài viết
30
Chủ đề
24
Bài viết
30

Mẹo hay

Các bài viết chia sẻ mẹo hay
Chủ đề
190
Bài viết
218
Chủ đề
190
Bài viết
218

Bộ cài

Bộ cài các phần mềm
Chủ đề
43
Bài viết
95
Chủ đề
43
Bài viết
95

Tiêu chuẩn XD

Các tiêu chuẩn ngành xây dựng
Chủ đề
29
Bài viết
29
Chủ đề
29
Bài viết
29

Kiến trúc

Kiến trúc xây dựng
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Kết cấu

Kết cấu xây dựng
Chủ đề
11
Bài viết
17
Chủ đề
11
Bài viết
17

Điện & Nước

Điện & Nước xây dựng
Chủ đề
13
Bài viết
13
Chủ đề
13
Bài viết
13

Dự toán

Dự toán xây dựng
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

File công trình tham khảo

File công trình tham khảo
Chủ đề
26
Bài viết
39
Chủ đề
26
Bài viết
39

Thuyết minh & Bảng tính

Thuyết minh & Bảng tính của dự án
Chủ đề
14
Bài viết
25
Chủ đề
14
Bài viết
25

English

Tự học tiếng anh trong xây dựng
Chủ đề
19
Bài viết
23
Chủ đề
19
Bài viết
23

Tài liệu khác

Các tài liệu khác
Chủ đề
15
Bài viết
16
Chủ đề
15
Bài viết
16

Góc sinh viên
Tài liệu dành cho các bạn sinh viên

Giáo trình

Tài liệu giáo trình học tập
Chủ đề
16
Bài viết
16
Chủ đề
16
Bài viết
16

Đề cương - Đề thi - Câu hỏi ôn tập

Đề thi môn học cho sinh viên tham khảo
Chủ đề
19
Bài viết
19
Chủ đề
19
Bài viết
19

Đồ án

Mọi thứ liên quan đến đồ án
Chủ đề
6
Bài viết
10
Chủ đề
6
Bài viết
10

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
674
Bài viết
1,035
Thành viên
719
Thành viên mới nhất
ngodangchung