Diễn đàn xây dựng

Khóa học offline tại Hà Nội
Khóa học offline tại Hà Nội

Khóa học AutoCAD

Khóa học AutoCAD
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Khóa học Revit Structure

Khóa học Revit Structure
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Khóa học vẽ kết cấu nhà dân

Khóa học vẽ kết cấu nhà dân
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

BIM (Building Information Modeling)
Kiến thức về BIM

Bài viết theo chủ đề

Bài viết theo chủ đề
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Các nguyên tắc thực thi BIM

Các nguyên tắc thực thi BIM
Chủ đề
40
Bài viết
40
Chủ đề
40
Bài viết
40

Tự học REVIT
Tự học REVIT theo các chủ đề có sẵn

Tự học theo chủ đề

Các bài học tổng hợp theo chủ đề
Chủ đề
9
Bài viết
13
Chủ đề
9
Bài viết
13

Mẹo REVIT

Các bài viết chia sẻ mẹo hay trong revit
Chủ đề
111
Bài viết
132
Chủ đề
111
Bài viết
132

Tiện ích REVIT

Các tiện ích cơ bản luôn cần khi sử dụng REVIT
Chủ đề
8
Bài viết
10
Chủ đề
8
Bài viết
10

Bộ cài REVIT

Bộ cài phần mềm REVIT và các phần mềm hỗ trợ cho REVIT
Chủ đề
3
Bài viết
7
Chủ đề
3
Bài viết
7

Tự học Revit API
Tự học lập trình trong Revit

Bài học tổng hợp

Bài học tổng hợp
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Mẹo lập trình

Mẹo lập trình
Chủ đề
78
Bài viết
78
Chủ đề
78
Bài viết
78

Add in

Add in
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Bộ cài

Bộ cài phần mềm hỗ trợ lập trình
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Tự học Tekla Structure
Tự học Tekla Structure theo các chủ đề có sẵn

Tự học theo chủ đề

Các bài học theo chủ đề có sẵn
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Mẹo Tekla

Các bài hướng dẫn sử dụng Tekla
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Tiện ích Tekla

Tiện ích phục vụ Tekla
Chủ đề
1
Bài viết
6
Chủ đề
1
Bài viết
6

Bộ cài Tekla

Bộ cài Tekla
Chủ đề
2
Bài viết
3
Chủ đề
2
Bài viết
3

Tự học AutoCAD
Tự học AutoCAD theo các chủ đề có sẵn

Tự học theo chủ đề

Các bài hướng dẫn học AutoCAD theo chủ đề
Chủ đề
12
Bài viết
39
Chủ đề
12
Bài viết
39

Mẹo CAD

Các bài chia sẻ mẹo vẽ CAD hay
Chủ đề
107
Bài viết
209
Chủ đề
107
Bài viết
209

LISP-VBA-ARX

LISP-VBA-ARX
Chủ đề
37
Bài viết
79
Chủ đề
37
Bài viết
79

Tiện ích CAD

Tiện ích CAD
Chủ đề
14
Bài viết
23
Chủ đề
14
Bài viết
23

Bộ cài CAD

Bộ cài CAD
Chủ đề
21
Bài viết
74
Chủ đề
21
Bài viết
74

Robot Structural Analysis
Tự học Robot Structural Analysis

Tự học theo chủ đề

Tự học theo chủ đề có sẵn
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Mẹo hay

Mẹo Robot hay
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bộ cài

Bộ cài và hướng dẫn cài đặt
Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Khóa học offline

Khóa học mở offline tại TP.HCM
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Phần mềm tính toán kết cấu khác
Phần mềm tính toán kết cấu khác

Tự học theo chủ đề

Tự học theo chủ đề có sẵn
Chủ đề
6
Bài viết
8
Chủ đề
6
Bài viết
8

Tiện ích

Tiện tích hỗ trợ phần mềm
Chủ đề
4
Bài viết
6
Chủ đề
4
Bài viết
6

Bộ cài

Bộ cài phần mềm
Chủ đề
25
Bài viết
69
Chủ đề
25
Bài viết
69

Tin học văn phòng
Các bài viết chia sẻ về kiến thức về tin học văn phòng

Mẹo hay

Các bài viết chia sẻ mẹo hay sử dụng tin học văn phòng
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Bộ cài

Bộ cài các phần mềm tin học văn phòng
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Tự học ngoại ngữ
Tự học ngoại ngữ trong xây dựng

English

Tự học tiếng anh trong xây dựng
Chủ đề
17
Bài viết
20
Chủ đề
17
Bài viết
20

Document

Tài liệu
Chủ đề
2
Bài viết
3
Chủ đề
2
Bài viết
3

Chuyên mục chung
Chuyên mục chung

Tiêu chuẩn XD

Các tiêu chuẩn ngành xây dựng
Chủ đề
23
Bài viết
23
Chủ đề
23
Bài viết
23

Kiến trúc

Kiến trúc xây dựng
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Kết cấu

Kết cấu xây dựng
Chủ đề
11
Bài viết
17
Chủ đề
11
Bài viết
17

Điện & Nước

Điện & Nước xây dựng
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Dự toán

Dự toán xây dựng
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

File công trình tham khảo

File công trình tham khảo
Chủ đề
26
Bài viết
39
Chủ đề
26
Bài viết
39

Thuyết minh & Bảng tính

Thuyết minh & Bảng tính của dự án
Chủ đề
14
Bài viết
24
Chủ đề
14
Bài viết
24

Tài liệu khác

Các tài liệu khác
Chủ đề
6
Bài viết
7
Chủ đề
6
Bài viết
7

Góc sinh viên
Tài liệu dành cho các bạn sinh viên

Giáo trình

Tài liệu giáo trình học tập
Chủ đề
15
Bài viết
15
Chủ đề
15
Bài viết
15

Đề cương - Đề thi - Câu hỏi ôn tập

Đề thi môn học cho sinh viên tham khảo
Chủ đề
19
Bài viết
19
Chủ đề
19
Bài viết
19

Đồ án

Mọi thứ liên quan đến đồ án
Chủ đề
6
Bài viết
10
Chủ đề
6
Bài viết
10

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
657
Bài viết
1,013
Thành viên
687
Thành viên mới nhất
sonxaydung