Diễn đàn xây dựng

Hướng dẫn
Hướng dẫn

Hướng dẫn tải tài liệu

Hướng dẫn tải tài liệu
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

BIM
Building Information Modeling

Tự học BIM Tools

Tự học BIM Tools
Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Thư viện & Tài liệu BIM

Thư viện & Tài liệu hướng dẫn sử dụng BIM
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Add-in & Script

Add-in & Script free cho các BIM Tools
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Bộ cài BIM Tools

Bộ cài BIM Tools
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Tự học AutoCAD
Tự học AutoCAD theo các chủ đề có sẵn

Tự học theo chủ đề

Các bài hướng dẫn học AutoCAD theo chủ đề
Chủ đề
13
Bài viết
40
Chủ đề
13
Bài viết
40

Mẹo CAD

Các bài chia sẻ mẹo vẽ CAD hay
Chủ đề
132
Bài viết
236
Chủ đề
132
Bài viết
236

LISP-VBA-ARX

LISP-VBA-ARX
Chủ đề
51
Bài viết
131
Chủ đề
51
Bài viết
131

Tiện ích CAD

Tiện ích CAD
Chủ đề
14
Bài viết
29
Chủ đề
14
Bài viết
29

Bộ cài CAD

Bộ cài CAD
Chủ đề
23
Bài viết
89
Chủ đề
23
Bài viết
89

Khóa học

Khóa học
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Chuyên mục chung
Chuyên mục chung

Tự học theo chủ đề

Các bài học tổng hợp theo chủ đề
Chủ đề
19
Bài viết
25
Chủ đề
19
Bài viết
25

Mẹo hay

Các bài viết chia sẻ mẹo hay
Chủ đề
193
Bài viết
221
Chủ đề
193
Bài viết
221

Bộ cài

Bộ cài các phần mềm
Chủ đề
45
Bài viết
128
Chủ đề
45
Bài viết
128

Tiêu chuẩn XD

Các tiêu chuẩn ngành xây dựng
Chủ đề
25
Bài viết
28
Chủ đề
25
Bài viết
28

Kiến trúc

Kiến trúc xây dựng
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Kết cấu

Kết cấu xây dựng
Chủ đề
11
Bài viết
17
Chủ đề
11
Bài viết
17

Điện & Nước

Điện & Nước xây dựng
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Dự toán

Dự toán xây dựng
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

File công trình tham khảo

File công trình tham khảo
Chủ đề
26
Bài viết
39
Chủ đề
26
Bài viết
39

Thuyết minh & Bảng tính

Thuyết minh & Bảng tính của dự án
Chủ đề
14
Bài viết
31
Chủ đề
14
Bài viết
31

English

Tự học tiếng anh trong xây dựng
Chủ đề
19
Bài viết
23
Chủ đề
19
Bài viết
23

Tài liệu khác

Các tài liệu khác
Chủ đề
5
Bài viết
6
Chủ đề
5
Bài viết
6

Góc sinh viên
Tài liệu dành cho các bạn sinh viên

Giáo trình

Tài liệu giáo trình học tập
Chủ đề
18
Bài viết
18
Chủ đề
18
Bài viết
18

Đề cương - Đề thi - Câu hỏi ôn tập

Đề thi môn học cho sinh viên tham khảo
Chủ đề
19
Bài viết
21
Chủ đề
19
Bài viết
21

Đồ án

Mọi thứ liên quan đến đồ án
Chủ đề
6
Bài viết
10
Chủ đề
6
Bài viết
10

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
664
Bài viết
1,123
Thành viên
944
Thành viên mới nhất
dlyiliang