Đề cương môn vật liệu xây dựng

#1
Đề cương môn vật liệu xây dựng

Tải xuống
Nguồn: Sưu tầm

Chương 1: Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng
Câu 1: Cấu trúc của VLXD? Ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất của VLXD?
*Cấu trúc của vật liệu là các hình thức tổ chức vật chất trong vật liệu. Cấu trúc vật liệu được đặc trưng
bằng quan hệ giữa chất lượng và số lượng của các thành phần hợp thành, sự phân bố và lien kết giữa các thành
phần ấy.
Cấu trúc của vật liệu được biểu thị ở 3 mức: cấu trúc vĩ mô, cấu trúc vi mô và cấu trúc trong hay cấu tạo
chất.
*Ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất của VLXD:
- Cấu trúc vĩ mô: là cấu trúc mà chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường
+ Cấu trúc đặc: bê tông nặng, gạch ốp lát, gạch silicat… Những vật liệu này thường có cường độ, khả năng
chống thấm, chống ăn mòn tốt hơn các vật liệu rỗng cùng loại, nhưng nặng và tính cách âm, cách nhiệt kém
hơn.
+ Cấu trúc rỗng: bê tong khí, bê tông bọt, chất dẻo tổ ong... Những vật liệu này có cường độ, độ chống ăn mòn
kém hơn vật liệu đặc cùng loại, nhưng khả năng cách nhiệt, cách âm tốt hơn. Lượng lỗ rỗng, kích thước, hình
dạng, đặc tính và sự phân bố lỗ rỗng có ảnh hưởng lớn đến tính chất của vật liệu.
+ Cấu trúc dạng sợi, thớ: gỗ, các sản phẩm từ bông khoáng và bông thủy tinh, tấm sợi gỗ ép… có cường độ, độ
dẫn nhiệt và các tính chất khác nhau theo phương dọc và phương ngang thớ.
+ Cấu trúc dạng lớp: đá phiến ma, diệp thạch sét… là vật liệu có tính dị hướng.
+ Cấu trúc rời rạc: cốt liệu cho bê tông.
+ Cấu trúc dạng bột: xi măng, bột vôi sống… có các tính chất và công dụng khác nhau tùy theo thành phần độ
lớn và trạng thái bề mặt.
- Cấu trúc vi mô: là cấu trúc tinh thể hoặc vô định hình. Cấu trúc tinh thể và cấu trúc vô định hình có thể là 2
trạng thái khác nhau của cùng 1 chất. Như vậy, vật liệu có thành phần giống nhau nhưng cấu trúc khác nhau thì
tính chất vật liệu cũng khác nhau.
- Cấu trúc trong: là cấu tạo nguyên tử, phân tử, hình dạng kích thước của tinh thể, lien kết nội bộ giữa chúng.
Cấu trúc trong của các chất quyết định cường độ, độ cứng, độ bền nhiệt và nhiều tính chất quan trọng khác.

...
..
.

Trong trường hợp không thực hiện được, các bạn hãy comment bên dưới cuối bài viết. Mình sẽ giúp các bạn!
Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng MeoCAD.VN. Chúc anh em thành công trên mọi lĩnh vực!