Đề thi cao học năm học 2019-2020 (Bộ môn XD nhà & CTCN)

Admin

Lê Tiến Quang
Thành viên BQT
#1
Đề thi cao học năm học 2019-2020 (Bộ môn XD nhà & CTCN)
Câu 1 (4 điểm):


Cho nút khung, cốt thép các đầu thanh, nội lực như hình vẽ. Các số liệu cho như phần dưới:
Số liệu b=30cm, hd=60cm, hc1=hc2 =70cm,
-Bê tông B20
-Cốt thép AIII As1 = 4 20; As2 = 2 20; As3 = 4 22; As4 = 4 22.
-Nội lực M=13Tm; N=65T; Q=65T.

1588558180108.png


Yêu cầu:
- Cấu tạo nút khung và giải thích.
- Triển khai kích thước đầu mút thanh thép.
 
Sửa lần cuối: