Building......Lisp nhiều file dwg, đa chức năng hàng loạt

#1
Đang có ý tưởng làm lisp áp dụng nhiều chức năng cho nhiều file Dwg như hình và video dưới đây:
multi.jpg


Không biết nhu cầu người dùng lisp kiểu như này có nhiều không?