Cách đọc và quy đổi đơn vị inch, feet qua hệ mét

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Cách đọc và quy đổi đơn vị inch, feet qua hệ mét
1 inch = 2,54 cm
1 feet = 12 inch
2 feet = 24 inch
VD: 2 feet 3 1/4 inch
Cách viết : 2’-3 1/4”
Cách nhập :2’3-1/4”
Bài toán:
 • 1) (1’-6 5/8”) + (2’-11 3/16”)
 • 2) (4’-1 1/8”) – (1’-11 3/16”)
 • 3) (1’-6 1/2″) + (1’-1 1/32″)
 • 4) (0’-4 1/2″) + (1’-0 1/8″)
 • 6) (8’-0 ¼”)-(7’-3 ½”)
 • 7) (0’-4 1/2″) + (1’-0 1/8″)
 • 8) (0’-4 1/2″) + (1’-0 1/8″)
 • 9) (14’-2 1/16″) + (1’-0 1/32″)
 • 10) (12’-3 1/16″) – (0’-0 1/32″)
 • 11) (11’-4 1/32″) – (9’-7 1/4″)
 • 12) (13’-5 1/2″) – (10’-7 1/8″)
 • 13) (13’-4 1/2″) – (8’-7 1/16″)