Lesson 7: That's too late. Muộn quá.

Admin

Lê Tiến Quang
Thành viên BQT
#1
Lesson 7: That's too late. Muộn quá.

EN: Angela, would you like to get something to eat with me?
VN: Angela, bạn muốn mua thứ gì đó để ăn cùng với tôi không?

EN: OK, when?
VN: Được, khi nào.

EN: At 10 o'clock.
VN: Lúc 10 giờ.

EN: 10 in the morning?
VN: 10 giờ sáng hả?

EN: No, at night.
VN: Không, buổi tối.

EN: Sorry, that's too late. I usually go to bed around 10 PM.
VN: Rất tiếc, muộn quá. Tôi thường đi ngủ khoảng 10 giờ tối.

EN: OK, how about 1:30 PM?
VN: Được, 1:30 chiều thì sao?

EN: No, that's too early. I'll still be at work then. Still: Vẫn thường, thường, vẫn còn. Early: Sớm, ban đầu, đầu mùa.
VN: Không, như vậy sớm quá. Tôi vẫn còn đang làm việc lúc đó.

EN: How about 5 PM?
VN: Vậy 5 giờ chiều?

EN: That's fine.
VN: Tốt lắm.

EN: OK, see you then.
VN: Tốt, gặp bạn lúc đó.

EN: Alright. Bye.
VN: Được, tạm biệt.
 
Sửa lần cuối: