Lisp canh lề Text (canh trái, canh phải hoặc canh giữa)

#1

Khi bạn làm việc sẽ thường xuyên gặp trường hợp các dòng Text nằm lộn xộn. Để sắp xếp chúng thẳng hàng nhanh chóng hãy sử dụng lisp phía trên. Bạn sẽ có thể Lisp canh lề Text theo bên trái, bên phải hoặc ở giữa.
  • JL: Canh lề trái.
  • JR: Canh lề phải
  • JC: Canh giữa.
Download Lisp Canh Lề Text: https://kysuthietke.com/lisp-canh-le-text/

Xem thêm nhiều phần mềm tại: Kỹ Sư Thiết Kế