Lisp lấy nhanh Block từ thư viện

#1
Giới thiệu các bạn Lisp này nhé:
Chức năng là chèn nhanh Block từ thư viện vào bản vẽ
( file trong thư viện là Dwg, thư viện là bất kỳ miễn sao có file Dwg bên trong là được )

Bạn nào cần thì liên hệ bietvecad@gmail.com nhé