Lisp rải mẫu nhà Block vào lô đất

#1
Giới thiệu đến các bạn lisp tự động rải mẫu nhà vào các lô đất định sẵn ^^:
Mô tả chức năng:
- Tự đông chèn các block mẫu nhà vào các lô đất
- Rải cùng lúc nhiều mẫu block
- Tự quay mặt tiền nhà hướng ra đường
Bạn nào quan tâm vui lòng liên hệ email bietvecad@gmail.com nhé
Xem thêm lisp khác:
- Lisp in bản vẽ: https://www.youtube.com/watch?v=JDDSdmTV31Y&list=PL05frYPpT5LLRHAE9W-osYor9Jbe7nOg-
- Lisp tiện ích: https://www.youtube.com/playlist?list=PL05frYPpT5LJUXFg-LYSgxvSmxzIPdoqA