Tổng quan về Plug-in - Hướng dẫn lập trình Revit API

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Tổng quan về Plug-in - Hướng dẫn lập trình Revit API

Hướng dẫn này được dịch từ khóa đào tạo Revit API của Autodesk.
Link gốc các bạn có thể truy cập tại đây

Video giới thiệu về lập trình Revit API:


Bạn có phải là người sử dụng Autodesk Revit, bạn có hứng thú sử dụng phần mềm hiệu quả hơn không? Bạn có muốn tự động hóa hoặc mở rộng các khả năng của Revit? Nếu có, hướng dẫn này được viết dành cho bạn.

"Tổng quan về Plug-in - Hướng dẫn lập trình Revit API" là một hướng dẫn tự học giới thiệu vào thế giới lập trình. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ làm việc với Autodesk Revit .NET API và ngôn ngữ lập trình C #, tuy nhiên nếu bạn thích ngôn ngữ lập trình VB.NET, chúng tôi cũng đã cung cấp các mẫu mã bằng ngôn ngữ này.

Sản phẩm: Autodesk Revit *
Ngôn ngữ lập trình: C # (và VB.NET - không bao gồm các giải thích bằng văn bản cho các mẫu mã VB.NET)
Giao diện lập trình ứng dụng (API): API của Revit .NET

* Hướng dẫn này được tạo dựa trên Kiến trúc Revodes của Autodesk. Tất cả các bước trong hướng dẫn này được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào của Revit. Bạn có thể dùng Revit với phiên bản 2014 hoặc cao hơn. Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn để làm việc với Macro hoặc SharpDevelop.

Tổng quan

Có rất nhiều tài nguyên có sẵn trên web để bạn tìm hiểu về API Autodesk Revit (Giao diện lập trình ứng dụng), tuy nhiên, các tài nguyên này có xu hướng được thiết kế cho những người đã biết lập trình. Hướng dẫn này là khác nhau: nó giả định không có kiến thức lập trình trước đó và giúp bạn xây dựng chương trình đầu tiên của bạn một cách nhanh chóng, mà không làm bạn mất nhiều thời gian.

Hướng dẫn này sẽ bắt đầu bằng cách xem xét các lợi ích của việc tùy chỉnh phần mềm Autodesk trước khi tiến hành các bài học về việc sử dụng API Autodesk Revit. Các bài học sẽ bắt đầu bằng cách xây dựng một chương trình được thêm vào Revit để hoạt động thử nghiệm trước khi trình bày các giải thích chi tiết hơn về các nguyên tắc cơ bản và phát triển thêm chức năng của ứng dụng.

Lợi ích của lập trình trong Autodesk Revit

Trong thế giới ngày nay, bạn được khuyến khích trở nên ngày một hiệu quả hơn. Đây là một lợi ích chính của tự lập trình: điều chỉnh phần mềm bạn sử dụng hàng ngày để hợp lý hóa luồng công việc làm tăng hiệu quả của bạn. Autodesk cung cấp các API và SDK mạnh mẽ (Bộ phát triển phần mềm) cho phép bạn đạt được giá trị lớn hơn từ đầu tư của bạn trong phần mềm Autodesk bằng cách điều chỉnh nó một cách cụ thể theo nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.

Autodesk Revit cung cấp một API phong phú có thể được sử dụng để tùy chỉnh các tính năng hiện có của sản phẩm hoặc bằng cách thêm các tính năng hoàn toàn mới. Bạn có thể tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, tốn thời gian và mở rộng các tính năng cốt lõi mà không cần rời khỏi môi trường Autodesk Revit. API có thể được sử dụng để tạo các công cụ và tính năng tùy chỉnh cắm trực tiếp vào Autodesk Revit, mở rộng chức năng của nó.

Autodesk Revit có một API .NET có nghĩa là bạn có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ lập trình tương thích .NET nào (C #, VB.NET, F #, v.v.) để phát triển một trình cắm thêm. Trong khi mỗi ngôn ngữ có lợi ích tương đối riêng, C # là sự lựa chọn ưu tiên cho hướng dẫn này: nó rất dễ học, dễ sử dụng và tận dụng sức mạnh của Khuôn khổ .NET cơ bản. Khi bạn cảm thấy thoải mái với nội dung của hướng dẫn này - và thông thạo hơn với C # - bạn sẽ có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề phức tạp hơn với ngôn ngữ.

Mặc dù C # là sự lựa chọn ưu tiên, đôi khi có những hạn chế ngoài tầm kiểm soát của bạn về những ngôn ngữ bạn có thể làm việc với công ty của bạn. Ngôn ngữ lập trình VB.NET chiếm vị trí thứ hai rất gần với C #, do đó, để phù hợp với người đọc tìm cách làm việc với VB.NET trong Autodesk Revit; chúng tôi đã cung cấp cho bạn tất cả các mã bài học trong VB.NET.

Lập trình có thể rất bổ ích. Chúng tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy sau khi hoàn thành những bài học này. Chúc vui vẻ!

Tóm tắt Plug-in

"Tổng quan về Plug-in - Hướng dẫn lập trình Revit API" thực hiện một lệnh để sao chép một nhóm (Nhóm chứa đồ nội thất, tường phân vùng hoặc các yếu tố Hệ thống ống dẫn nước cơ khí (MEP)) từ phòng này sang phòng khác.

Việc xây dựng mô hình gồm rất nhiều phòng có chứa nhóm đồ nội thất giống nhau là rất phổ biến và việc sao chép này theo cách thủ công có thể tốn thời gian và tẻ nhạt: có thể khá khó khăn để có các yếu tố duy trì cùng một vị trí tương đối. Loại tác vụ này lý tưởng cho việc tự động hóa thông qua API Autodesk Revit và hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua quá trình thực hiện điều đó.

tu-hoc-revit-api.jpg


Phần mềm cài đặt trước khi bắt đầu
  • Autodesk® Revit®: Hướng dẫn này áp dụng cho Autodesk Revit 2014 và các phiên bản kế tiếp. Vui lòng thay thế '20xx' thành phiên bản sản phẩm bạn đang sử dụng trong suốt hướng dẫn.
  • Microsoft® Visual Studio C #: Tài liệu này tập trung vào các bước cần thiết để sử dụng cộng đồng Microsoft Visual C # Studio. Sử dụng các phiên bản khác của Visual Studio hỗ trợ C # cũng có thể. Các phiên bản .NET được hỗ trợ là: .NET 4.0 cho Revit 2014, .NET 4.5 cho Revit 2015/2016, .NET 4.5.2 cho Revit 2018. Visual Studio (VS) 2010 hỗ trợ .NET 4.0. Phiên bản sau của VS hỗ trợ .NET 4.5. Lưu ý: tại thời điểm viết bài này, mới nhất là Visual Studio Community 2017.
Tóm tắt các bài học

Bài 1: Plug-in cơ bản
Trong bài học này, bạn sẽ tạo trình cắm thêm Autodesk Revit cơ bản đầu tiên của mình để sao chép các nhóm, được người dùng lựa chọn đến một vị trí được chỉ định.

Bài 2: Tổng quan về lập trình
Trong bài học này, bạn sẽ xem xét kỹ hơn những gì xảy ra khi bạn thực thi mã trình cắm thêm, khám phá môi trường Visual C # Express.

Bài 3: Cái nhìn đầu tiên về mã
Trong bài học này, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc đầu tiên về API Autodesk Revit. Chúng tôi sẽ dành thời gian xem mã C # bạn đã nhập vào trình cắm của bạn trong bài học 1, tìm hiểu từng dòng mã. Ngoài ra, khám phá các khái niệm như lập trình hướng đối tượng, các lớp, phương thức, khai báo biến, tạo các đối tượng lớp và các thuộc tính.

Bài 4: Gỡ lỗi mã của bạn
Tìm hiểu cách sử dụng trình gỡ lỗi Visual Studio để duyệt qua từng dòng mã của bạn để thực hiện theo chương trình thực thi; và để xem các giá trị của các biến khi chúng được thay đổi bởi mã của bạn.

Bài 5: Lựa chọn đơn giản một nhóm
Trong bài học này, bạn sẽ cải thiện chức năng lựa chọn trình cắm thêm, bằng cách giúp người dùng dễ dàng chọn nhóm hơn và đảm bảo rằng trình cắm của bạn dự đoán khả năng xảy ra sự cố bất ngờ.

Bài 6: Làm việc với yếu tố hình học của phòng
Trong bài học này, bạn sẽ mở rộng trình cắm thêm để sao chép nhóm đã chọn đến một vị trí tương ứng với trung tâm của căn phòng. Ngoài ra, khám phá các API Revit và các khái niệm lập trình như Lọc với FilteredElementCollector và câu lệnh if có điều kiện.

Bài 7: Plug-in cuối cùng của tôi
Trong bài học này, bạn sẽ hoàn thành chức năng của trình cắm thêm bằng cách mở rộng nó để cho phép người dùng chọn nhiều phòng mà nhóm sẽ được sao chép vào.

Bài 8: Tìm hiểu thêm
Trong bài học này, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin bổ sung để tăng năng suất của bạn khi tạo các trình cắm thêm Autodesk Revit. Bạn sẽ xem thông tin về trợ giúp liên quan đến API, tài liệu, mẫu và nơi cần tiếp theo để tiếp tục việc học của bạn xung quanh API Autodesk Revit.

Tổng quan về Plug-in >> Bài 1 >> Bài 2 >> Bài 3 >> Bài 4 >> Bài 5 >> Bài 6 >> Bài 7 >> Bài 8
 
Sửa lần cuối: