THUYẾT MINH TÍNH TOÁN CỘT THÉP HÌNH CHỮ L ĐỀU CẠNH

Admin

Lê Tiến Quang
Thành viên BQT
#1
Biên soạn: Lê Tiến Quang - Cty cổ phần tư vấn và xây dựng Đông Hải
Tài liệu này mình viết 4 năm trước. Mình copy từ word ra nên các công thức có ký tự đặc biệt không hiển thị được. Các bạn chịu khó download về dùng nhé!

Tải xuống

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN CỘT THÉP HÌNH CHỮ L ĐỀU CẠNH

1. Lực dây tác dụng vào trụ và các tổ hợp tính toán :
 • Tính toán cụ thể trong phụ lục của từng trụ.
2. Gió tác dụng lên trụ :
 • Gió tác dụng lên trụ gồm 2 thành phần : gió tĩnh và gió động: P=Pt+Pđ

 1. Thành phần tĩnh:

 • Thành phần tĩnh của tải trọng gió theo chiều cao được xác định theo công thức:
...
Với:

W0 là giá trị của áp lực gió tính toán.
K là hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió.
C là hệ số khí động:
F là diện tích tải trọng gió tác động toán.
... là hệ số tin cậy của tải trọng gió.

... là hệ số thời gian sử dụng.
 1. Thành phần động:
...
 • Theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 với công trình có tiết diện thay đổi theo chiều cao, tần số dao động riêng thứ nhất có thể xác định theo công thức: hoặc theo phần mềm Sap 2000.
Trong đó:
yH, yj là chuyển vị đỉnh và trọng tâm của đoạn thứ j của công trình.
Pj là trọng lượng của phần công trình thứ j.
n là số đoạn công trình.
g là gia tốc trọng trường.
 • Khi f1>fL , thành phần động của tải trọng gió chỉ cần kể đến tác dụng của xung vận tốc gió. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của áp lực gió Wpj được tính theo công thức: ...
Trong đó:
Wj là thành phần tĩnh của áp lực gió tác dụng lên phần thứ j của công trình.
...là hệ số áp lực động ở độ cao ứng với phần thứ j của công trình;
...là hệ số tương quan không gian ứng với dạng dao động thứ nhất của công trình.
 • Khi f1<fL thành phần động của tải gió phải kể đến tác dụng của xung vận tốc gió và lực quán tính của công trình. Khi đó, số dạng dao động đầu tiên cần tính toán (s) xác định theo biểu thức fs<fL<fs+1 ;Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải gió tác dụng lên phần thứ j của công trình ứng với dạng dao động thứ i (i=1-s):
...
Mj là khối lượng phần công trình thứ j.
... là hệ số động lực ứng với dạng dao động thứ i,
... là dịch chuyển phần công trình thứ j ứng với dao động riêng thứ i.
... là hệ số được xác định bằng cách chia công trình thành n phần, trong phạm vi mỗi tầng có thể coi tải trọng gió là không đổi:
; Với WPj là giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên phần thứ j của công trình, ứng với các dạng dao động khác nhau của công trình khi chỉ kể đến ảnh hưởng của xung vận tốc gió.
3. Tính toán kiểm tra thanh trụ :
 • Kết cấu trụ thép hình được tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 5575:2012. Từng chi tiết thanh trụ được kiểm tra đảm bảo độ bền và độ mảnh cho phép cụ thể như sau: ...
3.1 Các hệ số dùng trong tính toán trụ :
a. Hệ số tải trọng :

Hệ số tin cậy đối với tải trọng thẳng đứng lấy
Hệ số tin cậy đối với tải trọng nằm ngang (do gió tác dụng vào trụ P2 và P3) lấy
b. Hệ số điều kiện làm việc của thanh trụ :
Hệ số điều kiện làm việc các thanh của trụ đỡ :
+ Thanh cánh, thanh chân truyền phản lực tại gối và thanh chính lấy =0,9
+ Các thanh xiên và thanh ngang lấy =0,75
+ Các thanh còn lại =1
c. Chiều dài tính toán của từng loại thanh trụ :
a, b, c - các mắt ở hai mặt tiếp giáp trùng nhau;
d, e - các mắt ở hai mặt tiếp giáp không trùng nhau.
 • Khi xác định độ mảnh của các thanh thép góc đơn chịu nén hoặc không chịu lực trong kết cấu không gian rỗng, chiều dài tính toán lo và bán kính quán tính I của các thanh lấy theo Bảng 21.
 • Khi xác định độ mảnh của thanh chịu kéo bằng thép và góc đơn, chiều dài tính toán và bán kính quán tính của chúng lấy như sau:
Với thanh cánh: theo Bảng 21;
Với thanh xiên : + Theo Hình a, e: trong mặt phẳng giàn - ld imin; ngoài mặt phẳng giàn - Ld (khoảng cách giữa hai mắt liên kết với thanh cánh) và ix (lấy với trục song song với mặt phẳng dàn);
+ Theo Hình b, c, d: chiều dài ld imin.
Bảng 21 - Chiều dài tính toán lo và bán kính quán tính i của các thanh (TCVN 5575:2012)
...
Cánh:
Theo Hình a, b, c
Theo Hình d, e
...​
CHÚ THÍCH: ldc là chiều dài qui ước của thanh xiên, lấy theo Bảng 22;
md là hệ số chiều dài tính toán của thanh xiên lấy theo Bảng 23;Trong hình a, e, các thanh xiên phải liên kết với nhau tại giao điểm của chúng. Giá trị lo đối với thanh ngang theo Hình c ứng với thép góc đơn đều cạnh.
...
Bảng 22 - Chiều dài qui ước ldc của thanh xiên

...
..
.
Trong trường hợp không thực hiện được, các bạn hãy comment bên dưới cuối bài viết. Mình sẽ giúp các bạn!
Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng MeoCAD.VN. Chúc anh em thành công trên mọi lĩnh vực!
 
Sửa lần cuối: