Trải nghiệm 1

Vương Trùng Dương

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đi học rất nhiều nơi, trường học, trung tâm(ngoại ngữ, phần mềm), chỗ làm...và đời. Cuối cùng cũng nhận thấy một điều rằng: Ai cũng đều là "thầy" của mình cả, từ người ít tuổi đến người nhiều tuổi. Và cùng với đó ai cũng có thể là người cản trở mình. Một lời tư vấn sẽ mang điều họa hay phúc cho người nhận được còn chưa biết. Thế nên khi chưa hiểu sâu, rõ bản chất, chỉ dựa vào cái thấy của bề nổi thì tốt nhất đừng buông lời góp ý, tư vấn. Đến lúc người ta làm theo mà rước họa, điều xấu vào thân thì lúc ấy oán trách ai? Thời gian không bao giờ quay trở về. Cuộc đời ai cũng phải vấp ngã để tự biết đứng dậy. Trước khi học tiếng, mình đã tìm tòi, đọc rất nhiều tài liệu về trí nhớ, khả năng của con người, tâm lý... Và quyết định thử thách bản thân mình. Cái khó nhất của con người là sự kiên trì và làm chủ được tâm lý bản thân(làm chủ được tâm lý, học cái gì cũng nhanh). Đó chính là làm chủ được cái thần. Thần trụ đôi mắt, người làm chủ được mắt thường sáng quắc và rất cẩn thận trong lời nói. Rất hiếm khi gặp được họ. ....Tôi đi đường dài....