Vocabulary No. 11

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Vocabulary No. 11

31. performance: Hiệu suất, làm công việc, làm nghĩa vụ,
32. production: Sản xuất
33. regards: Trân trọng

=>>>
 
Sửa lần cuối: