Vocabulary - No. 3

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Vocabulary - No. 3

07. Trainee: Học viên
08. passed: Thông qua, vượt qua
09. employment: Việc làm

=>>>
 
Sửa lần cuối: