Vocabulary No. 4

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Vocabulary No. 4

10. sucessfully: Thành công
11. interview: Phỏng vấn
12. offer: Phục vụ, biếu, cung hiến, tặng,...

=>>>
 
Sửa lần cuối: