Vocabulary No. 5

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Vocabulary No. 5

13. position: Vị trí, chức vụ,...
14. been offered: Được cung cấp, được
15. probation: Thử việc, tập sự

=>>>
 
Sửa lần cuối: