Vocabulary No. 6

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Vocabulary No. 6

16. office: Văn phòng
17. District: Huyện, Quận,...
18. attach: Đính kèm

=>>>
 
Sửa lần cuối: