Vocabulary No. 8

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Vocabulary No. 8

22. condition: Điều kiện, trạng thái
23. present: Trình bày, bày tỏ, hiện diện,...
24. stating: Nói rõ

=>>>
 
Sửa lần cuối: