XIN BẢN VẼ BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH, ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG, CHỐNG MỐI